צבעי צלחת - חוד על החול

צבעי הצלחות של חוד על החול