כללי:
1.1 אתר זה הוקם ע"י "פעמוני ירושלים" להלן "פעמוני ירושלים" או "החברה".
1.2 האתר הינו בבעלותם של "פעמוני ירושלים", והוא מופעל ומנוהל על ידם באופן בלעדי.
1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין "פעמוני ירושלים".
לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.5 בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או פעמוני ירושלים ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי "פעמוני ירושלים" שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
רכישת פריטים:
2.1 באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים ייחודיים שיוצרו ע"י האמן.
2.2 האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. ל"פעמוני ירושלים" שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור. כמו כן עומדת ל"פעמוני ירושלים" הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.
2.3 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. "פעמוני ירושלים" עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי "פעמוני ירושלים" אינם אחראים לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
2.4 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי "פעמוני ירושלים" ובלבד שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל "פעמוני ירושלים" יעשו את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
2.5 "פעמוני ירושלים" שומרים לעצמם את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את קיומו במלאי של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידם והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, "פעמוני ירושלים" אינם מתחייבים כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.
ביצוע הזמנה
3.1 כדי ש"פעמוני ירושלים" יוכלו לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במערכת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו ישירות בטלפון: 04-6930867
3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.
3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח הזמנה", תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3-4 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את "פעמוני ירושלים". רישומי המחשב של "פעמוני ירושלים" בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ו"פעמוני ירושלים" יפעלו לאספקת הפריט שהוזמן.
מדיניות מחירים
4.1 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).
4.2 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
אמצעי התשלום
5.1 התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע אך ורק באמצעות פייפאל או כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. "פעמוני ירושלים" לא יכבדו כל אמצעי תשלום אחר.
5.2 אם יתברר שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי "פעמוני ירושלים", הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.
5.3 בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל, "פעמוני ירושלים" יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
פרטיות
6.1 "פעמוני ירושלים" מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה. המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטיך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
6.2 "פעמוני ירושלים" עושים כמיטב יכולתם על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגינים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך.
6.3 עם ביצוע ההרשמה ל'מועדון הלקוחות', כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות ,פרסום ושיפור השירותים הניתנים ע"י "פעמוני ירושלים" ,במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.
6.4 בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצעת את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים.
6.5 כל חומר שנשלח לאתר "פעמוני ירושלים" חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר "פעמוני ירושלים" ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהירה כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הנך מאשרת לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.
6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, "פעמוני ירושלים" ימנעו, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם יהיו מחויבים לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר "פעמוני ירושלים". במקרה זה רשאים "פעמוני ירושלים" למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגעו ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
6.7 באתר "פעמוני ירושלים" קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
6.8 בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכימה למדיניות הפרטיות של האתר.

אספקת המוצרים
17.1 הזמנתך תשלח בתוך 1-4 ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום. הפריטים נשלחים בדואר רשום או באמצעות חברת שליחים, לפי הנקבע במועד ההזמנה ע"י הלקוח. כל המשלוחים מאפשרים אפשרויות מעקב.
7.2 הפריטים השונים יסופקו בתוך הארץ -באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת. אל חוץ לארץ- באמצעות EMS, אקו-פוסט או דואר רשום. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל / דואר בינלאומי יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל/דואר בינלאומי ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל/דואר בינלאומי. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים/דואר רשום אינם ניתנים לבקרה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
7.3 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, אנא צור עמנו קשר: חנות – 04-6930867
עופר – 054-5238754 או בכתובת הדוא"ל: jerusalemchimes@gmail.com‏
ביטול רכישה והחזרת פריטים
8.1 האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
8.2 "פעמוני ירושלים" יחליפו או יקבלו בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית וכל הנלווה לפריט בעת קבלתו על ידי הלקוח. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה הלקוח (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* "פעמוני ירושלים" הם בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
* מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
לצורך החזרת המוצרים, אנא צרו עמנו קשר: חנות – 04-6930867 עופר – 054-5238754 או בכתובת הדוא"ל: jerusalemchimes@gmail.com‏

8.3 החזרת פריטים אפשרית בכל אחת מהחלופות הבאות בהתאם לבחירתך:
8.3.1 החלפה תמורת פריט אחר – ניתן להחליף את הפריט שנרכש באתר "פעמוני ירושלים" בהתאם למדיניות "פעמוני ירושלים" .
8.3.2 ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 14 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
8.3.3 ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת http://www.jerusalemchimes.co.il/
בליווי הודעה לטלפון: 04-6930867. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט לחברה על פי התנאים שיקבעו "פעמוני ירושלים" כגון- אופן המשלוח.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
* במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוח ולאחר קבלת הסחורה במחסני "פעמוני ירושלים", יינתן זיכוי כספי מלא. עלות המשלוח היוצא מבית העסק תנוכה מסך הזיכוי. עלות המשלוח להחזרת הפריט לחברה מוטלת על הלקוח בלבד. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל.
8.3 הפריטים היוצאים מ"פעמוני ירושלים" עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של "פעמוני ירושלים", לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין ובהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
8.4 מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותם של "פעמוני ירושלים" לתבוע כל נזק שיגרם להם בגין ביטול כאמור בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
קניין רוחני
19.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של "פעמוני ירושלים" – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של "פעמוני ירושלים" בלבד ו/או ספקי התוכן שלהם, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
9.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של "פעמוני ירושלים" בכתב ומראש. שמם של "פעמוני ירושלים" וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של "פעמוני ירושלים", הינם קניינם הבלעדי של "פעמוני ירושלים" במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הגבלת שימוש
10.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
10.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של "פעמוני ירושלים", פרט לשימוש המותר על פי חוק.
10.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של "פעמוני ירושלים" או של צד ג' כלשהו.
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "וירוסים" ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
10.4 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

הגבלת אחריות–
11.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות
שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד "פעמוני ירושלים". אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד "פעמוני ירושלים" בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי "פעמוני ירושלים" בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
11.2 בשום מקרה לא תחול על "פעמוני ירושלים" ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הצעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.
הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
11.3 "פעמוני ירושלים" לא ישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים "פעמוני ירושלים" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובה של מבצע הפעולה.
11.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי "פעמוני ירושלים", אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.
11.5 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
הפסקת שימוש ושיפוי
12.1 "פעמוני ירושלים" שומרים על זכותם הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
12.2 "פעמוני ירושלים" תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.
12.3 "פעמוני ירושלים" יהיו רשאים לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתם הבלעדי.

דין ושיפוט
13.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.
13.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז קרית שמונה, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

שינוי בתנאים ובהתניות
14.1 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתם הבלעדי של "פעמוני ירושלים".
14.2 "פעמוני ירושלים" שומרים על זכותם לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
14.3 הנך מתחייב כי השינויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.